Biuletyn Informacji Publicznej
Struktura organizacyjna

Strona
Główna



Dyrekcja


Rada
Społeczna



Statut


Regulamin
organizacyjny



Struktura
organizacyjna



Krajowy
rejest sądowy



Dokumenty
i informacje



Cennik usług
medycznych



Opłata za udostępnienie
dokumentacji medycznej




Redakcja
BIP



     Raport o sytuacji ekonomiczno-finasowej
Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ.


          Raport o sytuacji ekonomiczno-finasowej za rok 2021 >>> Pobierz


          Załącznik 1 >>> Pobierz


          Załącznik 2 >>> Pobierz


          Załącznik 3 >>> Pobierz


          Załącznik 4 >>> Pobierz


          Załącznik 5 >>> Pobierz


          Załącznik 6 >>> Pobierz


          Załącznik 7 >>> Pobierz


          Załącznik 8 >>> Pobierz




© 2021 CePeLek