2024-07-25 06:32

  

------------------------------------------------------------------------------- 

ZwielkimZalem

  -------------------------------------------------------------------------------

26 czerwca 2024 roku odbyła się uroczystość z okazji uruchomienia

instalacji fotowoltaicznej usytuowanej na dachu Przychodni przy ulicy Koszykowej 78.

 Foto z drona fotowoltanika 2

Foto z drona fotowoltanika 6

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu inwestycji budowlanej

w budynku Przychodni przy ulicy Żeromskiego 33.

 Zrealizowane prace polegały przede wszystkim na wymianie konstrukcji i poszycia dachu,

rozbudowie pomieszczeń II piętra oraz przebudowie szybu windowego.

Wartość inwestycji wyniosła 3,8 mln zł, a jej realizację wsparła dotacja

w wysokości 2,6 mln zł otrzymana  ze środków Ministra Obrony Narodowej.  

Dzięki temu przedsięwzięciu powstały nowe gabinety lekarskie i diagnostyczne.

 

  -------------------------------------------------------------------------------

Podziękowanie

Panu Janowi Obrockiemu technikowi RTG, długoletniemu pracownikowi

"CePeLeK-u" składam serdecznie podziękowania za podarowanie naszej

przychodni dwóch szabel z własnych zbiorów.

Pan Obrocki jest znanym zbieraczem staroci oraz kolekcjonerem białej broni.

Podarowane szable są umieszczone w gabinecie Dyrektora Przychodni.

                                                                                                                                                                            Dyrekcja CePeLek-u

  -------------------------------------------------------------------------------

 

 SZANOWNI PAŃSTWO

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 16 marca 2022 roku Pan Michał Wiśniewski działający w imieniu Skarbu Państwa oraz Pan Władysław Wójcik działający w imieniu Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SPZOZ
w Warszawie zawarli umowę w formie aktu notarialnego, mocą której Skarb Państwa doposażył CWPL „CePeLek” SPZOZ
i w tym celu przeniósł na jej rzecz na jej wyłączne cele statutowe własność nieruchomości przy ulicy Żeromskiego 33,
o wartości 27 045 719,00 zł.

Dyrekcja CePeLek-u

 

0000100002

 -------------------------------------------------------------------------------

 

 W uznaniu zasług dla weteranów i weteranów poszkodowanych w budowanie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz doceniając poświęcenie i oddanie służbie w czasie działań poza granicami państwa CePeLek zaoferowała objęcie weteranów i weteranów poszkodowanych opieką zdrowotną Poradni POZ oraz Poradni Rehabilitacyjnej.
14 czerwca 2021 roku Dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa płk Szczepan Głuszczak oraz Dyrektor
CWPL "CePeLek" SPZOZ lek. Władysław Wójcik podpisali list intencyjny określający zasady udzielania świadczeń zdrowotnych.

  weteran

 

Przyjdź, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail i umów się na wizytę.

© 2024 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 14.06.2024
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys