2022-09-27 07:38

  

 SZANOWNI PAŃSTWO

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 16 marca 2022 roku Pan Michał Wiśniewski działający w imieniu Skarbu Państwa oraz Pan Władysław Wójcik działający w imieniu Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SPZOZ
w Warszawie zawarli umowę w formie aktu notarialnego, mocą której Skarb Państwa doposażył CWPL „CePeLek” SPZOZ
i w tym celu przeniósł na jej rzecz na jej wyłączne cele statutowe własność nieruchomości przy ulicy Żeromskiego 33,
o wartości 27 045 719,00 zł.

Dyrekcja CePeLek-u

 

0000100002

 -------------------------------------------------------------------------------

 

 W uznaniu zasług dla weteranów i weteranów poszkodowanych w budowanie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz doceniając poświęcenie i oddanie służbie w czasie działań poza granicami państwa CePeLek zaoferowała objęcie weteranów i weteranów poszkodowanych opieką zdrowotną Poradni POZ oraz Poradni Rehabilitacyjnej.
14 czerwca 2021 roku Dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa płk Szczepan Głuszczak oraz Dyrektor
CWPL "CePeLek" SPZOZ lek. Władysław Wójcik podpisali list intencyjny określający zasady udzielania świadczeń zdrowotnych.

  weteran

 

Przyjdź, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail i umów się na wizytę.

© 2022 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 28.02.2022
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys