2023-01-30 23:04

  

 

 -------------------------------------------------------------------------------

 Podziękowanie

Panu Janowi Obrockiemu technikowi RTG, długoletniemu pracownikowi

"CePeLeK-u" składam serdecznie podziękowania za podarowanie naszej

przychodni dwóch szabel z własnych zbiorów.

Pan Obrocki jest znanym zbieraczem staroci oraz kolekcjonerem białej broni.

Podarowane szable są umieszczone w gabinecie Dyrektora Przychodni.

                                                                                                                                                                            Dyrekcja CePeLek-u

  -------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 15 października 2022 roku na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie w ramach pierwszej edycji projektu „Zdrowe Życie”, który patronatem objęli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz Małżonka Prezydenta
Agata Kornhauser – Duda, odbył się Piknik Fundacji Instytutu Matki i Dziecka „Odważ się być zdrowym”.

W ramach Mobilnej Strefy Zdrowia ww. Projektu, Centralna Wojskowa Przychodnia Wojskowa „CePeLek” SPZOZ została zaproszona do udziału w wydarzeniu poprzez realizację badań diagnostycznych (m.in. pomiaru ciśnienia, stężenia glukozy, spirometrii), konsultacji lekarskich oraz porad edukacyjnych.

Stoisko zorganizowane przez CePeLek cieszyło się dużym zainteresowaniem pacjentów. Nasi pracownicy wykonali m.in. pomiar ciśnienia krwi dla 87 uczestników pikniku, pomiar stężenia cukru dla 110 osób, pomiar natlenienia krwi dla 18 osób, spirometrię dla 20 osób, instruktaż samokontroli piersi dla 47 osób, edukację diabetologiczną dla 53 osób.

W dniu 19 października 2022 roku wpłynęły podziękowania Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia dr Aurelii Ostrowskiej za organizację i osobiste zaangażowanie dla Dyrektora CePeLek lek. Władysława Wójcika oraz dla pracowników CePeLek biorących aktywny udział w przygotowaniu i realizacji Mobilnej Strefy Zdrowia za profesjonalizm i zaangażowanie, za uśmiech, serdeczność, empatię i cierpliwość okazywaną pacjentom, a także za ofiarowany czas i energię.

  -------------------------------------------------------------------------------

 

 SZANOWNI PAŃSTWO

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 16 marca 2022 roku Pan Michał Wiśniewski działający w imieniu Skarbu Państwa oraz Pan Władysław Wójcik działający w imieniu Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SPZOZ
w Warszawie zawarli umowę w formie aktu notarialnego, mocą której Skarb Państwa doposażył CWPL „CePeLek” SPZOZ
i w tym celu przeniósł na jej rzecz na jej wyłączne cele statutowe własność nieruchomości przy ulicy Żeromskiego 33,
o wartości 27 045 719,00 zł.

Dyrekcja CePeLek-u

 

0000100002

 -------------------------------------------------------------------------------

 

 W uznaniu zasług dla weteranów i weteranów poszkodowanych w budowanie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz doceniając poświęcenie i oddanie służbie w czasie działań poza granicami państwa CePeLek zaoferowała objęcie weteranów i weteranów poszkodowanych opieką zdrowotną Poradni POZ oraz Poradni Rehabilitacyjnej.
14 czerwca 2021 roku Dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa płk Szczepan Głuszczak oraz Dyrektor
CWPL "CePeLek" SPZOZ lek. Władysław Wójcik podpisali list intencyjny określający zasady udzielania świadczeń zdrowotnych.

  weteran

 

Przyjdź, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail i umów się na wizytę.

© 2023 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 09.01.2023
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys