2019-10-20 13:17
facebook

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" SP ZOZ zaprasza na:

Program Profilaktyki Raka Piersi (Mammografia)

Program adresowany jest do kobiet, które:

 • są w wieku 50-69 lat,
 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi w roku poprzednim, pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach,
 • nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi.

Celem programu jest zmniejszenie umieralności kobiet z powodu raka piersi.
W ramach programu wykonamy bezpłatne badanie mammograficzne:
2×2 zdjęcia wraz z opisem dokonanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.
Jeżeli będzie potrzeba skierujemy do poradni realizującej etap diagnostyczny programu, w którym bezpłatnie wykonane będą, w zależności od wskazań lekarskich:
mammografia uzupełniająca, USG piersi, biopsja cienko- lub gruboigłowa.

zapisy: rejestracja RTG, I piętro, pion A

tel. 22 42-91-154

Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (Cytologia)

Program adresowany jest do kobiet, które:

 • są w wieku 25-59 lat,

 • nie miały wykonywanej cytologii w ramach programu profilaktycznego w ciągu ostatnich
  3 lat.

Celem programu jest zmniejszenie umieralności kobiet z powodu raka szyjki macicy.
W ramach programu wykonamy bezpłatne badanie cytologiczne, a po otrzymaniu wyniku, decyzję lekarza o ewentualnym dalszym postępowaniu. W przypadku otrzymania wyniku wymagającego dalszej diagnostyki wykonamy kolejne badania.

zapisy: rejestracja, parter, pion B

tel. 22 42-91-103 do 06

Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

Program adresowany jest do pacjentów mających lekarza POZ w Przychodni "CePeLek", które:

 • są w wieku 35, 40, 45, 50 lub 55 lat,

 • nie miały wykonywanych badań objętych programem profilaktycznym w ciągu ostatnich 3 lat,

 • nie miały wcześniej rozpoznanej choroby układu krążenia.

zapisy: rejestracja POZ, I piętro, pion B

tel. 22 42-91-103 do 06

Program Profilaktyki Gruźlicy

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania pacjentom znajdującym się

na liście świadczeniobiorców pielęgniarki POZ.

Program adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia, które:

 • miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,

 • mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby
  np. niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i/lub narkomanią.
Informacje na temat programu można uzyskać w rejestracji POZ
lub zgłosić się do gabinetu zabiegowego nr 147. I piętro, pion B.

Na badania profilaktyczne nie trzeba mieć skierowania !


Serdecznie zapraszamy !

 

Przyjdź lub zadzwoń do nas i umów się na wizytę.
© 2019 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 22.05.2019
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Katarzyna Kokoszko
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys