2021-09-16 17:31
facebook

Informujemy, że na terenie Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ funkcjonuje Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, którego zadaniem jest stworzenie niezbędnych warunków dla realizowania praw Pacjentów. Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta - to osoba udzielająca pomocy pacjentom, według  których w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez przychodnię zostały naruszone ich fundamentalne prawa. Pełnomocnik ds. Praw Pacjentów podlega dyrektorowi przychodni, w której pracuje i ma kompetencje do działania w imieniu dyrektora przychodni w sprawach odnoszących się do praw pacjenta.

Do zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta należy:

1)      udzielanie pacjentom Przychodni lub ich przedstawicielom ustawowym informacji o prawach i obowiązkach pacjenta,

2)      wskazywanie trybu skargowego (skargi do Dyrektora Przychodni) jako właściwego w przypadku naruszenia praw pacjenta,

3)      upowszechnianie wśród personelu i pacjentów Przychodni informacji o prawach i obowiązkach pacjenta,

4)      przedstawianie Dyrektorowi Przychodni ocen i wniosków zmierzających do skutecznej ochrony prawa pacjenta.

Każdy pacjent mający wątpliwości lub obawy czy jego prawa są przestrzegane, potrzebujący wsparcia i pomocy przy ich egzekwowaniu może skorzystać z pomocy Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, którym jest mgr Jacek Zyśko.

Pacjenci lub ich przedstawiciele ustawowi są przyjmowani przez Pełnomocnika od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1100 budynek A, pokój nr 18 ( parter), tel. (22) 42-91-226

Przyjdź lub zadzwoń do nas i umów się na wizytę.
© 2021 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 29.06.2021
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys