2024-07-25 05:27

Informujemy, że na terenie Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ funkcjonuje Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, którego zadaniem jest stworzenie niezbędnych warunków dla realizowania praw Pacjentów. Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta - to osoba udzielająca pomocy pacjentom, według  których w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez przychodnię zostały naruszone ich fundamentalne prawa. Pełnomocnik ds. Praw Pacjentów podlega dyrektorowi przychodni, w której pracuje i ma kompetencje do działania w imieniu dyrektora przychodni w sprawach odnoszących się do praw pacjenta.

Do zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta należy:

1)      udzielanie pacjentom Przychodni lub ich przedstawicielom ustawowym informacji o prawach i obowiązkach pacjenta,

2)      wskazywanie trybu skargowego (skargi do Dyrektora Przychodni) jako właściwego w przypadku naruszenia praw pacjenta,

3)      upowszechnianie wśród personelu i pacjentów Przychodni informacji o prawach i obowiązkach pacjenta,

4)      przedstawianie Dyrektorowi Przychodni ocen i wniosków zmierzających do skutecznej ochrony prawa pacjenta.

Każdy pacjent mający wątpliwości lub obawy czy jego prawa są przestrzegane, potrzebujący wsparcia i pomocy przy ich egzekwowaniu może skorzystać z pomocy Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, którym jest mgr Jacek Zyśko.

Pacjenci lub ich przedstawiciele ustawowi są przyjmowani przez Pełnomocnika od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1100 budynek A, pokój nr 12 ( parter), tel. (22) 42-91-226

Przyjdź, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail i umów się na wizytę.

© 2024 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 14.06.2024
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys