2023-05-28 03:52

 

Ogłoszenie o zamówieniu

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CePeLek”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78  

 zaprasza do złożenia oferty cenowej na

Obsługę serwisową aparatów RTG dla: Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej

„CePeLek” SP ZOZ. Znak sprawy 17/ZO/2023

Zamówienie jest realizowane na podstawie art.2 ust. 1 pkt 1

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)

 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 29.05.2023r. do godziny 8:00

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium 100% ceny.

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

  • dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub
  • dokumenty podpisane i zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:

 

 

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

zaprasza do złożenia oferty cenowej na

Obsługę serwisową aparatów RTG dla: Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej

„CePeLek” SP ZOZ. Znak sprawy 12/ZO/2023

Zamówienie jest realizowane na podstawie art.2 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 12.05.2023r. do godziny 8:00

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium 100% ceny. 

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

  •      dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub
  •      dokumenty podpisane i zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm).

ogłasza

konkurs ofert na 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie laboratoryjnych badań diagnostycznych dla CWPL „CePeLek” SPZOZ

nr sprawy 2/k/2023

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 08.05.2023 r. do godziny 9:00.

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

  • dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub
  • dokumenty podpisane i zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08/05/2023 r. o godz. 09.15 w siedzibie CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78 w Dziale Zamówień Publicznych Marketingu i Zadań Komercyjnych pok. nr 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                             


                                                                                                                                                                                                   


 

Przyjdź, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail i umów się na wizytę.

© 2023 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 09.01.2023
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys