2018-12-17 20:04
facebook
CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek 

Sam
odzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ogłasza
konkurs ofert nazawieranie umów
udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie,

Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (świadczenia zdrowotne  objęte umową z Narodowym Funduszem Zdrowia)

oraz Porad (konsultacji) komercyjnych (odpłatnych dla pacjentów)

w następujących specjalizacjach lekarskich:


chorób wewnętrznych do pracy w Poradni Chorób Metabolicznych;

diabetologii;    

gastroenterologii;   

ginekologii i położnictwa oraz endokrynologii; 

kardiologii;

okulistyki;

okulistyki dziecięcej;

psychiatrii;

   urologii;

   osoby posiadające uprawnienia w zakresie wykonywania próby wysiłkowej,

   badań echokardiograficznych, opisu EKG oraz badań metodą Holtera;

oraz specjalistów do pracy w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej

dla Dorosłych przy ul. Żeromskiego 33

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu udzielane są w Dziale Kadr CWPL „CePeLek” w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, pok. 11, od dnia 13.12.2018 r. do dnia 28.12.2018 r. w godzinach
10.00 – 15.00, tel. 22 429 10 21 oraz 22 429 10 64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W tym samym miejscu i czasie udostępniane będą obowiązujące formularze oferty i projekt umowy.


Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem "KON­KURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE……” należy składać od dnia 13.12.2018 r. do dnia 28.12.2018 r.
do godz. 15.00 w Kancelarii Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ w Warszawie, pok. nr 8.


Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 31.12.2018 r. o godz. 10.30 w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, w Dziale Kadr, pok. 11.

Rozstrzygniecie konkursu zostanie ogłoszone w dniu 31.12.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibiePrzychodniprzy ul. Koszykowej 78.


Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert.

CWPL „CePeLek” SP ZOZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu skła­dania ofert bez podania przyczyn. Oferent ma prawo złozyć pisemny umotywowany protest do Komisji Konkursowej w ciagu 7 dni roboczych od dniadokonaniazaskarżonej czynności.

Oferent ma prawo wnieść odwołanie dotyczące rostrzygniecia postępowania.

Odwołanie wnosie sie do Dyrektora CWPL "CePeLek" w terminie7 dniod dniaogłoszenia o rozstrzygnieciu.


CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

zatrudni

pracowników na stanowisko

REFERENTA W REcepCJI

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w Kancelarii „CePeLek” pok. 8, tel. 22 429 10 12, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Kadr i Szkolenia CWPL „CePeLek” pok. 11, w godzinach 10.00 – 14.00, tel. 22 429 10 21.

 

Przyjdź lub zadzwoń do nas i umów się na wizytę.
© 2016 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 10.01.2017
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Katarzyna Kokoszko
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys