2019-02-17 08:30
facebook
CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek 

Sam
odzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ogłasza
konkurs ofert na zawieranie umów
udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
i zaprasza do składania ofert

 • LEKARZY SPECJALISTÓW W ZAKRESIE:
    DIABETOLOGII
    GASTROENTEROLOGII
    CHORÓB WEWNĘTRZNYCH DO PRACY W PORADNI CHORÓB METABOLICZNYCH

 Szczegółowe informacje o warunkach konkursu udzielane są w Dziale Kadr CWPL „CePeLek” w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, pok. 11, od dnia 13.02.2019 r. do dnia 27.02.2019 r. w godzinach
10.00 – 15.00, tel. 22 429 10 21 oraz 22 429 10 64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W tym samym miejscu i czasie udostępniane będą obowiązujące formularze oferty i projekt umowy.


Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem "KON­KURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE……” należy składać od dnia 13.02.2019 r. do dnia 27.02.2019 r.
do godz. 15.00 w Kancelarii Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ w Warszawie, pok. nr 8.


Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 28.02.2019 r. o godz. 10.30 w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, w Dziale Kadr, pok. 11.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w dniu 01.03.2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przychodni przy ul. Koszykowej 78.


Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert.

CWPL „CePeLek” SP ZOZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu skła­dania ofert bez podania przyczyn. Oferent ma prawo złożyć pisemny umotywowany protest do Komisji Konkursowej w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent ma prawo wnieść odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

Odwołanie wnosi się do Dyrektora CWPL "CePeLek" w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu.


CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek 

Sam
odzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ogłasza
konkurs ofert na zawieranie umów
udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie,
 

 • LEKARZY SPECJALISTÓW W ZAKRESIE UROLOGII;
 • LEKARZY DENTYSTÓW SPECJALISTÓW W ZAKRESIE:
   PROTETYKI,
  CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ,
  ORTODONCJI,
  PERIODONTOLOGII,
  STOMATOLOGII ZACHOWWCZEJ DLA DZIECI;
 • LEKARZY DO PRACY W PORADNI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA DOROSŁYCH PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 33.

 Szczegółowe informacje o warunkach konkursu udzielane są w Dziale Kadr CWPL „CePeLek” w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, pok. 11, od dnia 11.02.2019 r. do dnia 22.02.2019 r. w godzinach
10.00 – 15.00, tel. 22 429 10 21 oraz 22 429 10 64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W tym samym miejscu i czasie udostępniane będą obowiązujące formularze oferty i projekt umowy.


Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem "KON­KURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE……” należy składać od dnia 11.02.2019 r. do dnia 22.02.2019 r.
do godz. 15.00 w Kancelarii Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ w Warszawie, pok. nr 8.


Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 26.02.2019 r. o godz. 10.30 w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, w Dziale Kadr, pok. 11.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w dniu 27.02.2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przychodni przy ul. Koszykowej 78.


Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert.

CWPL „CePeLek” SP ZOZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu skła­dania ofert bez podania przyczyn. Oferent ma prawo złożyć pisemny umotywowany protest do Komisji Konkursowej w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent ma prawo wnieść odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

Odwołanie wnosi się do Dyrektora CWPL "CePeLek" w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu.


 

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska
CePeLek
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
zatrudni pracownika na stanowisko:

Specjalista INFORMATYK

Opis stanowiska i główne zadania:

 • wymiar zatrudnienia – etat, umowa o pracę, praca 5 dni w tygodniu (pn – pt),
 • zapewnianie bezawaryjnej pracy serwerów i sieci komputerowej,
 • konfiguracja urządzeń i systemów sieciowych oraz dokumentowanie tych czynności.
 • zapewnienie bezpieczeństwa sieci (konfiguracja firewalli, kontrola polityki bezpieczeństwa komunikacji sieciowej, analiza ruchu),
 • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów aplikacyjnych, sprzętowych i sieciowych,
 • zarządzanie, analiza i monitorowanie urządzeń i oprogramowania zapewniającego realizację zadań związanych z backup’em,
 • monitorowanie, nadzór oraz rozwój infrastruktury serwerowej oraz sieciowej,
 • bieżące wsparcie informatyczne pracowników Przychodni,
 • obsługa awarii i zgłoszeń od użytkowników oprogramowania i sprzętu,
 • szkolenie użytkowników w zakresie użytkowania oprogramowania i sprzętu,
 • zdalne rozwiązywanie problemów technicznych i usterek,
 • utrzymanie i monitorowanie istniejącej infrastruktury pod względem możliwych zagrożeń i wdrażania nowych rozwiązań,
 • konserwacja, instalowanie i konfigurowanie sprzętu oraz oprogramowania, w szczególności stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych,
 • nadzór i odbiór zadań realizowanych przez podwykonawców ,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanych zadań oraz ewidencji sprzętu i oprogramowania,
 • przekazywanie sprzętu komputerowego do napraw podmiotom zewnętrznym.
 • mile widziane umiejętności w zakresie tworzenia, administracji, rozwoju  i konserwacji serwisów WWW.

Wymagania:

 • minimum roczne doświadczenie w branży IT  w zakresie administracji sieci i systemów IT,
 • umiejętność zarządzania środowiskiem VMware,
 •  umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych (Windows Server, Active Directory, Linux, konfiguracje routerów, drukarek sieciowych).
 • posiadanie wiedzy w zakresie konfiguracji i działania sieci i urządzeń sieciowych,
 • umiejętność obsługi technicznej komputerów PC, sprzętu sieciowego i urządzeń peryferyjnych w zakresie konfiguracji, instalacji  i bieżącej eksploatacji,
 • chęć poszerzania wiedzy w zakresie IT,
 • umiejętność samodzielnej pracy i wyszukiwania rozwiązań, odpowiedzialność, dobre planowanie i organizacja własnej pracy.

Szczegółowych informacji udziela Sekcja Teleinformatyki CWPL „CePeLek”,

 pok. 122, w godzinach 07.00 – 10.30, tel. 22 429 12 56, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert
w Kancelarii „CePeLek” pok. 8, tel. 22 429 10 12, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

zatrudni

pracownika na stanowisko

TECHNIK INFORMATYK

Opis stanowiska i główne zadania:

 • wymiar zatrudnienia – ½ etatu, umowa o pracę, praca 5 dni w tygodniu (pn – pt)
 • zasadnicze miejsce pracy – filia przychodni, obiekt przy ulicy Żeromskiego 33 w Warszawie,
 • bieżące wsparcie informatyczne pracowników Przychodni,
 • obsługa awarii i zgłoszeń od użytkowników oprogramowania i sprzętu,
 • szkolenie użytkowników w zakresie użytkowania oprogramowania i sprzętu,
 • zdalne rozwiązywanie problemów technicznych i usterek,
 • utrzymanie i monitorowanie istniejącej infrastruktury pod względem możliwych zagrożeń i wdrażania nowych rozwiązań,
 • instalowanie i konfigurowanie sprzętu oraz oprogramowania, w szczególności stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych,
 • nadzór i odbiór zadań realizowanych przez podwykonawców,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanych zadań oraz ewidencji sprzętu i oprogramowania,
 • przekazywanie sprzętu komputerowego do napraw i remontów podmiotom zewnętrznym

Wymagania:

 • posiadanie podstawowej wiedzy w zakresie zasad konfiguracji i działania sieci komputerowych,
 • bardzo dobra znajomość systemów Windows
 • umiejętność obsługi technicznej komputerów PC, podstawowego sprzętu sieciowego i urządzeń peryferyjnych w zakresie konfiguracji, instalacji  i bieżącej eksploatacji,
 • chęć poszerzania wiedzy w zakresie IT,
 • umiejętność samodzielnej pracy i wyszukiwania rozwiązań, odpowiedzialność, dobre planowanie i organizacja własnej pracy.

Szczegółowych informacji udziela
Sekcja Teleinformatyki CWPL „CePeLek” pok. 122,
w godzinach 07.00 – 10.30, tel. 22 429 12 56, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert
w Kancelarii „CePeLek” pok. 8, tel. 22 429 10 12,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 
CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek 

Sam
odzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ogłasza
konkurs ofert na zawieranie umów
udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie,
 

 

lekarzy do pracy w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej

dla Dorosłych i dla Dzieci przy ul. Koszykowej 78


 Szczegółowe informacje o warunkach konkursu udzielane są w Dziale Kadr CWPL „CePeLek” w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, pok. 11, od dnia 4.02.2019 r. do dnia 15.02.2019 r. w godzinach
10.00 – 15.00, tel. 22 429 10 21 oraz 22 429 10 64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W tym samym miejscu i czasie udostępniane będą obowiązujące formularze oferty i projekt umowy.


Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem "KON­KURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE……” należy składać od dnia 4.02.2019 r. do dnia 15.02.2019 r.
do godz. 15.00 w Kancelarii Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ w Warszawie, pok. nr 8.


Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 19.02.2019 r. o godz. 10.30 w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, w Dziale Kadr, pok. 11.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w dniu 20.02.2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przychodni przy ul. Koszykowej 78.


Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert.

CWPL „CePeLek” SP ZOZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu skła­dania ofert bez podania przyczyn. Oferent ma prawo złożyć pisemny umotywowany protest do Komisji Konkursowej w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent ma prawo wnieść odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

Odwołanie wnosi się do Dyrektora CWPL "CePeLek" w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu.

Przyjdź lub zadzwoń do nas i umów się na wizytę.
© 2019 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 13.02.2019
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Katarzyna Kokoszko
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys