2024-07-25 06:32

 

Równocześnie informuję, że zgodnie z obowiązującym prawem wydanie 
oryginału dokumentacji za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu 
po wykorzystaniu może nastąpić wyłącznie na żądanie organów władzy 
publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w 
wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia 
pacjenta.Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 6.11.2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(Dz. U. z 2009r nr 52 poz. 417).

Przyjdź, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail i umów się na wizytę.

© 2024 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 14.06.2024
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys