2024-06-15 02:27

Swoją ofertę kierujemy do firm, przedsiębiorstw i instytucji na których, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 1997r. art. 22 ustawy), ciąży obowiązek profilaktycznej opieki z zakresu medycyny pracy, tak by zapobiegać powstawaniu i szerzeniu się niekorzystnych skutków zdrowotnych, które mają związek z warunkami albo charakterem pracy. W związku z tym pracodawca jest zobligowany do podpisania umowy z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

b_200_250_16777215_00_images_articles_186_001.jpgb_200_250_16777215_00_images_articles_186_002.jpg

W świetle obowiązujących przepisów, badaniom z zakresu medycyny pracy (wstępnym, okresowym
i kontrolnym) podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie. Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku
lub stwierdzającym przeciwwskazania. Badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Skierowanie to powinno zawierać:

 • Określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane (badanie wstępne do pracy, badanie okresowe – przy kończeniu się terminu ważności uprzednio wydanego zaświadczenia lub badanie kontrolne – w wypadku niezdolności do pracy pracownika z powodów zdrowotnych powyżej 30 dni,
 • Określenia stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona.
  W tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu. W przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
 • Informacje o występowaniu na stanowisku czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Mamy przyjemność zaproponować Państwu szeroki zakres usług medycznych dla pracowników Waszej firmy. Gwarantujemy wysoki poziom usług leczniczych i profilaktycznych, wykonywanych przez specjalistyczną
i doświadczoną kadrę lekarzy, wykwalifikowane pielęgniarki oraz techników medycznych z dużym doświadczeniem zawodowym.

Oferujemy Państwu w ramach umowy o sprawowanie profilaktycznej opieki nad pracownikami następujące badania:

Badania wstępne - dotyczą

 • nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy
 • pracowników po zmianie stanowiska pracy
 • zmiany charakteru stanowiska pracy - występują nowe narażenia

Badania okresowe - dotyczą

 • osoby zatrudnionej na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia

Badania kontrolne - dotyczą

 • każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

Badanie sanitarno-epidemiologiczne (uaktualnienie książeczki sanitarno-epidemiologicznej) wraz z wydaniem zaświadczenia

Badanie lekarskie i wydanie orzeczenia dotyczącego medycyny pracy oraz związanego z kodeksem pracy.

Badanie lekarskie i wydanie orzeczenia na podstawie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

 

b_200_250_16777215_00_images_articles_186_003.jpg

 

Zapewnienie przez pracodawcę możliwości wizyty u lekarza medycyny pracy jest jego obowiązkiem, dlatego, aby go spełnić warto nawiązać współpracę z naszą przychodnią.

Wymagania ustawowe dotyczące badań i konsultacji lekarskich specjalistycznych z zakresu medycyny pracy, związane z zajmowaniem określonych stanowisk:

Praca na stanowisku kierowniczym

 • konsultacja lekarza medycyny pracy,

 • konsultacja lekarza okulisty,

 • badanie EKG,

 • badania laboratoryjne: glukoza, cholesterol, morfologia.

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • konsultacja lekarza medycyny pracy,

 • konsultacja lekarza okulisty.

Praca związana z prowadzeniem samochodu służbowego (kat. B)

 • konsultacja lekarza medycyny pracy,

 • konsultacja lekarza okulisty,

 • badania laboratoryjne: glukoza,

 • badania psychotechniczne – co najmniej raz w życiu.

Praca na wysokości pow. 3 m

 • konsultacja lekarza medycyny pracy,

 • konsultacja lekarza okulisty,
 • konsultacja lekarza neurologa,

 • konsultacja lekarza laryngologa,

 • badanie EKG,

 • badanie laboratoryjne: glukoza, cholesterol, morfologia.

Dodatkowo w można otrzymać zaświadczenie lekarskie związane z otrzymaniem prawa jazdy kat. B.

Badania dla przyszłych kierowców kat.B:

 • konsultacja lekarza medycyny pracy,

 • konsultacja lekarza okulisty,

 • badania laboratoryjne: glukoza.

Pracownicy zgłaszający się ze skierowaniem na badanie umawiani są na konkretny dzień i godzinę.
Zwalniamy tym samym naszych pacjentów z uciążliwej konieczności wyczekiwania w kolejkach na badanie.

Aby zarezerwować termin badania i wizyty u lekarza medycyny pracy prosimy

o kontakt telefoniczny z rejestracją Medycyny Pracy

pod nr. 459 595 071 (w godz. 9.00 - 13.00), osobisty w godz. 7.00-14.00,

bądź mailowy na adres: medycynapracy@cepelek.pl

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki.

 

W świetle obowiązujących przepisów, badaniom z zakresu medycyny pracy (wstępnym, okresowym i kontrolnym) podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie. Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub stwierdzającym przeciwwskazania. Badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Skierowanie to powinno zawierać:

 • Określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane (badanie wstępne do pracy, badanie okresowe – przy kończeniu się terminu ważności uprzednio wydanego zaświadczenia lub badanie kontrolne – w wypadku niezdolności do pracy pracownika z powodów zdrowotnych powyżej 30 dni,
 • Określenia stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona. W tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu. W przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
 • Informacje o występowaniu na stanowisku czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Mamy przyjemność zaproponować Państwu szeroki zakres usług medycznych dla pracowników Waszej firmy. Gwarantujemy wysoki poziom usług leczniczych i profilaktycznych, wykonywanych przez specjalistyczną i doświadczoną kadrę lekarzy, wykwalifikowane pielęgniarki oraz techników medycznych z dużym doświadczeniem zawodowym.

Oferujemy Państwu w ramach umowy o sprawowanie profilaktycznej opieki nad pracownikami następujące badania:

Badania wstępne - dotyczą

 • nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy
 • pracowników po zmianie stanowiska pracy
 • zmiany charakteru stanowiska pracy - występują nowe narażenia

Badania okresowe - dotyczą

 • osoby zatrudnionej na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia

Badania kontrolne - dotyczą

 • każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

Książeczka Sanitarno-Epidemiologiczna
· przy wydawaniu książeczek zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych u wybranych grup zawodowych.

 

Przyjdź, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail i umów się na wizytę.

© 2024 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 14.06.2024
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys