2020-10-21 18:52
facebook

 

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek 

Sam
odzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ogłasza
konkurs ofert na zawieranie umów
udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

poszukujemy i zapraszamy do składania ofert

1.  LEKARZY DO PRACY W  PORADNI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI ORAZ LEKARZY W  ZAKRESIE MEDYCYNY RODZINNEJ  (UL. KOSZYKOWA 78)

2.       LEKARZY DO PRACY W  PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH W ZAKRESIE:

 • ALERGOLOGII DZIECIECEJ
 • CHIRURGII
 • DERMATOLOGII
 • GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA
 • KARDIOLOGII W TYM WYKONYWANIE BADAŃ: ECHOKARDIOGRAFICZNYCH, METODĄ HOLTERA EKG,    HOLTERA RR, METODĄ ELEKTROKARDIOGRAFII – PRÓBA WYSIŁKOWA, METODĄ ELEKTROGRAFII SPOCZYNKOWEJ – EKG SPOCZYNKOWE
 • NEUROLOGII
 • ORTOPEDII
 • OKULISTYKI
 • OTOLARYNGOLOGII I FONIATRII
 • RADIOLOGII (BADANIE USG, OPIS BADAŃ RTG)

   

3. LEKARZY UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ LEKARSKICH I WYDAWANIA ORZECZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY, W TYM NARAŻENIE NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, ORAZ:

 • BADAŃ WYMAGANYCH PRZEZ USTAWĘ Z DNIA 5 GRUDNIA 1996 R. O ZAWODACH LEKARZA
    I LEKARZA DENTYSTY,
 • BADAŃ DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
   (W TYM UAKTUALNIANIE KSIĄŻECZKI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ),
 • BADAŃ OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ LUB POSIADAJĄCYCH: POZWOLENIE NA BROŃ,
    LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ, LICENCJĘ DETEKTYWA,
 • BADAŃ KIEROWCÓW (AMATORSKIE I ZAWODOWE PRAWO JAZDY).

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu udzielane są w Dziale Kadr CWPL „CePeLek” w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, pok. 11, od dnia 14.09.2020 r. do dnia 25.09.2020 r. w godzinach
10.00 – 15.00, tel. 22 429 10 21 oraz 22 429 10 64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W tym samym miejscu i czasie udostępniane będą obowiązujące formularze oferty i projekt umowy.


Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem "KON­KURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE .....” należy składać od dnia 14.09.2020 r. do dnia 25. 09.2020 r.
do godz. 15.00 w Kancelarii Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ w Warszawie, pok. nr 8.


Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 29.09.2020 r. o godz. 10.30 w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, w Dziale Kadr,
pok. 11.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w dniu 29.09.2020r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przychodni przy ul. Koszykowej 78.


Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert.

CWPL „CePeLek” SP ZOZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu skła­dania ofert bez podania przyczyn. Oferent ma prawo złożyć pisemny umotywowany protest do Komisji Konkursowej w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent ma prawo wnieść odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

Odwołanie wnosi się do Dyrektora CWPL "CePeLek" w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu.

 

---

 

Przyjdź lub zadzwoń do nas i umów się na wizytę.
© 2020 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 29.09.2020
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys