2024-07-25 06:48

 

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ogłasza

konkurs ofert na zawieranie umów
o  udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

i zaprasza do składania ofert na:

badania urografii z kontrastem i/lub badania RTG pasażu przewodu pokarmowego z kontrastem, RTG przełyku z kontrastem, RTG żołądka i dwunastnicy z kontrastem na okres 36 miesięcy.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu udzielane są w Działu Zamówień Publicznych, Marketingu i Zadań Komercyjnych CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, pok. 19, w dniach 19/07/2024 – 30/07/2024 r. w godzinach 09.30 – 13.30, tel. 22 429 10 89/22 42-91-076, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Obowiązujące formularze oferty i projekt umowy będą udostępniane w tym samym czasie w pok. 19 oraz na stronie internetowej Przychodni.

1.Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać:

- w formie papierowej: w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Oferenta w siedzibie Centralnej Wojskowej Przychodnia Lekarskiej „CePeLek” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, (00-911) w Warszawie, przy ul. Koszykowej 78 w Kancelarii, do godz.: 9:00 do dnia 30/07/2024 r. z dopiskiem:

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badania urografii z kontrastem i/lub badania RTG pasażu przewodu pokarmowego z kontrastem, RTG przełyku z kontrastem, RTG żołądka i dwunastnicy z kontrastem na okres 36 miesięcy”

Nie otwierać przed dniem 30/07/2024 r. godz. 10.00

- w formie podpisanych skanów dokumentów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan wszystkich wymaganych dokumentów podpisanych przez osoby umocowane).

- w formie dokumentu elektronicznego podpisanego elektronicznie na adres wskazany powyżej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30/07/2024 r. o godzinie 10.00 w pok. 19 w siedzibie Udzielającego zamówienie..

CWPL „CePeLek” SPZOZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu skła­dania ofert bez podania przyczyn. Oferent ma prawo złożyć pisemny umotywowany protest do Komisji Konkursowej w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Oferent ma prawo wnieść odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wnosi się do Dyrektora CWPL „CePeLek” SPZOZ w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. 

 

 

 

 

 

Przyjdź, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail i umów się na wizytę.

© 2024 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 14.06.2024
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys