2021-01-20 05:27
facebook

 

OFERTA PRACY - PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA/PIELĘGNIARZ EPIDEMIOLOGICZNY

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” Sp z o.o. ul. Koszykowa 78

zatrudni Pielęgniarkę/ Pielęgniarza na stanowisko:                                                            
Pielęgniarki Epidemiologicznej/Pielęgniarza Epidemiologicznego                                      
na podstawie umowy o pracę – cały etat.

Opis stanowiska:

 • wdrażanie programów z zakresu profilaktyki i zwalczania zakażeń,
 • koordynowanie realizacji programu zapobiegania i kontroli zakażeń,
 • monitorowanie, ocena i analiza stanu sanitarno-epidemiologicznego,
 • rejestrowanie i monitorowanie zakażeń,
 • nadzór nad gospodarką odpadami medycznymi,
 • inicjowanie działań zmierzających do likwidacji ogniska zakażenia oraz usunięcia jego przyczyn,
 • organizowanie systematycznych szkoleń personelu (medyczny, niemedyczny)
  w zakresie profilaktyki zwalczania zakażeń.

Wymagania:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
 • wykształcenie min. średnie med. w zawodzie  pielęgniarstwa lub położnictwa lub licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa
 • tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii.

Do podania prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie tej rekrutacji oraz dla celów kolejnych przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

Zainteresowane osoby prosimy o składanie

ofert z niezbędnymi dokumentami

w Dziale Kadr i Szkolenia pokój 11 i 12. lub na adres pocztowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 42 91 021 lub 42 91 064

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek 

Sam
odzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ogłasza
konkurs ofert na zawieranie umów
udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

i zaprasza do składania ofert

1. Lekarzy do pracy w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych i dla Dzieci przy ul. Koszykowej 78 – w zakresie:

 • pediatrii,
 • medycyny rodzinnej,
 • chorób wewnętrznych;

 

2. Lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich w zakresie medycyny pracy (w tym obejmującym narażenie na promieniowanie jonizujące) oraz:

 • badań wymaganych przez ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
  i lekarza dentysty,
 • badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (w tym uaktualnianie książeczki sanitarno-epidemiologicznej),
 • badań osób ubiegających się lub posiadających: pozwolenie na broń, licencję pracownika ochrony fizycznej, licencję detektywa,
 • badań kierowców (amatorskie i zawodowe prawo jazdy);

3. Lekarzy do pracy w  Poradniach Specjalistycznych w zakresie:

 • audiologii i foniatrii,
 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii urazowej i ortopedii,
 • dermatologii,
 • endokrynologii (w Poradni Andrologicznej i Leczenia Niepłodności),
 • gastroenterologii (w tym wykonywanie gastrofiberoskopii oraz gastrofiberoskopii z wycinkiem),
 • ginekologii – endokrynologii,
 • ginekologii i położnictwa,
 • kardiologii,
 • nefrologii,
 • neurologii,
 • okulistyki,
 • otolaryngologii,
 • pulmonologii,
 • radiologii (badanie usg, opis badań rtg),
 • rehabilitacji medycznej,

 

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu udzielane są w Dziale Kadr
i Szkolenia CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, pok. 11,
w dniach 14 – 28.01.2021 r. w godzinach 09.30 – 13.30, tel. 22 429 10 21 oraz 22 429 10 64,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Obowiązujące formularze oferty
i projekt umowy będą udostępniane w tym samym czasie w pok. 11 oraz na stronie internetowej Przychodni.

Oferty w formie pisemnej należy składać w zapieczętowanej (zamkniętej) kopercie
z dopiskiem "KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE (…)” w dniach od 14.01.2021 r. do 28.01.2021 r. do godz. 14.00 w Kancelarii CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie, pok. nr 8.

Otwarcie ofert nastąpi 02.02.2021 r. o godz. 10.30 w CWPL „CePeLek” SPZOZ
w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, w Dziale Kadr i Szkolenia, pok. 11.
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 02.02.2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przychodni przy ul. Koszykowej 78.

CWPL „CePeLek” SPZOZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Oferent ma prawo złożyć pisemny umotywowany protest do Komisji Konkursowej w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Oferent ma prawo wnieść odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wnosi się do Dyrektora CWPL „CePeLek” SPZOZ w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu.

 

Do pobrania:

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek 

Sam
odzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ogłasza
konkurs ofert na zawieranie umów
udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

i zaprasza do składania ofert

Lekarzy dentystów specjalistów w zakresie:

 • chirurgii stomatologicznej,
 • ortodoncji,
 • periodontologii,
 • protetyki
 • stomatologii zachowawczej,
 • stomatologii dziecięcej (pedodoncji).

 

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu udzielane są w Dziale Kadr
i Szkolenia CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, pok. 11,
w dniach 14 – 28.01.2021 r. w godzinach 09.30 – 13.30, tel. 22 429 10 21 oraz 22 429 10 64,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Obowiązujące formularze oferty
i projekt umowy będą udostępniane w tym samym czasie w pok. 11 oraz na stronie internetowej Przychodni.

Oferty w formie pisemnej należy składać w zapieczętowanej (zamkniętej) kopercie
z dopiskiem "KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE (…)” w dniach od 14.01.2021 r. do 28.01.2021 r. do godz. 14.00 w Kancelarii CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie, pok. nr 8.

Otwarcie ofert nastąpi 02.02.2021 r. o godz. 10.30 w CWPL „CePeLek” SPZOZ
w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, w Dziale Kadr i Szkolenia, pok. 11.
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 02.02.2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przychodni przy ul. Koszykowej 78.

CWPL „CePeLek” SPZOZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Oferent ma prawo złożyć pisemny umotywowany protest do Komisji Konkursowej w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Oferent ma prawo wnieść odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wnosi się do Dyrektora CWPL „CePeLek” SPZOZ w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu.

 

Do pobrania:

 

---

Przyjdź lub zadzwoń do nas i umów się na wizytę.
© 2021 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 03.01.2021
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys