2022-12-01 15:46

   --------------------------------------------------------------------------------------------------

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm).

ogłasza

konkurs ofert na Zawieranie umów    

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

i zaprasza do składania ofert

 • lekarzy do pracy w Poradni Medycyny Pracy i Świadczeń Komercyjnych przy
  Koszykowej 78 do przeprowadzania badań lekarskich i wydawanie orzeczeń lekarskiej
  w następującym zakresie:

- badań profilaktycznych wstępnych, okresowych oraz kontrolnych określonych
w Kodeksie pracy lub innych przepisach dotyczących medycyny pracy,

- badań wymaganych przez ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty,

- badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (w tym uaktualnianie książeczki sanitarno-epidemiologicznej),

- badań osób ubiegających się lub posiadających: pozwolenie na broń, licencję pracownika ochrony fizycznej, licencję detektywa,

- badań kierowców (amatorskie i zawodowe prawo jazdy),

- badań osób zatrudnionych w kontakcie z promieniowaniem jonizującym,

 • lekarzy do pracy w Poradni Rehabilitacyjnej przy ul. Koszykowej 78 w zakresie rehabilitacji.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu udzielane są w Dziale Kadr
i Szkolenia CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, pok. 11,
w dniach 29.11 – 13.12.2022 r. w godzinach 09.30 – 13.30, tel. 22 429 10 21 oraz 22 429 10 64,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Obowiązujące formularze oferty i projekt umowy będą udostępniane w tym samym czasie w pok. 11 oraz na stronie internetowej Przychodni.

Oferty w formie pisemnej należy składać w zapieczętowanej (zamkniętej) kopercie
z dopiskiem "KON­KURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE (…)” w dniach od 29.11.2022 r. do 13.12.2022 r. do godz. 14.00 w Kancelarii CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie, pok.
nr 8.

Otwarcie ofert nastąpi 14.12.2022 r. o godz. 10.30 w CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78, w Dziale Kadr i Szkolenia, pok. 11.Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 14.12.2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przychodni przy ul. Koszykowej 78.

CWPL „CePeLek” SPZOZ zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu skła­dania ofert bez podania przyczyn. Oferent ma prawo złożyć pisemny umotywowany protest do Komisji Konkursowej w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Oferent ma prawo wnieść odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wnosi się do Dyrektora CWPL „CePeLek” SPZOZ w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu.

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm).

ogłasza

konkurs ofert na 

Udzielanie świadczeń w zakresie:

wykonania badań biopsji cienkoigłowej narządów wewnętrznych z badaniem cytologicznym (12/K/2022)

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 08.12.2022 r. do godziny 9:00.

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

 • dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub
 • dokumenty podpisane i zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.12.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie CWPL „CePeLek” SPZOZ
w Warszawie przy ul. Koszykowej 78 w Dziale Zamówień Publicznych Marketingu i Zadań Komercyjnych pok. nr 19.


 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm).

ogłasza

konkurs ofert na 

Udzielanie świadczeń w zakresie:

 

wykonania badań bronchoskopii (11/K/2022)

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 08.12.2022 r. do godziny 9:00.

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

 • dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub
 • dokumenty podpisane i zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.12.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie CWPL „CePeLek” SPZOZ
w Warszawie przy ul. Koszykowej 78 w Dziale Zamówień Publicznych Marketingu i Zadań Komercyjnych pok. nr 19.


 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm).

ogłasza

konkurs ofert na 

Udzielanie świadczeń w zakresie:

wykonania badań próby wysiłkowej u dzieci nr sprawy (10/K/2022)

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 08.12.2022 r. do godziny 9:00.

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

 • dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub
 • dokumenty podpisane i zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.12.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie CWPL „CePeLek” SPZOZ
w Warszawie przy ul. Koszykowej 78 w Dziale Zamówień Publicznych Marketingu i Zadań Komercyjnych pok. nr 19.


 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm).

ogłasza

konkurs ofert na 

Udzielanie świadczeń w zakresie:

wykonania badań angiografii fluorosceinowej nr sprawy (9/K/2022)

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 08.12.2022 r. do godziny 9:00.

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

 • dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub
 • dokumenty podpisane i zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.12.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie CWPL „CePeLek” SPZOZ
w Warszawie przy ul. Koszykowej 78 w Dziale Zamówień Publicznych Marketingu i Zadań Komercyjnych pok. nr 19.


 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm).

ogłasza

konkurs ofert na 

Udzielanie świadczeń w zakresie:

wykonania badań kapilaroskopii nr sprawy (8/K/2022)

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 08.12.2022 r. do godziny 9:00.

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

 • dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub
 • dokumenty podpisane i zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.12.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie CWPL „CePeLek” SPZOZ
w Warszawie przy ul. Koszykowej 78 w Dziale Zamówień Publicznych Marketingu i Zadań Komercyjnych pok. nr 19.


 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm).

ogłasza

konkurs ofert na 

Udzielanie świadczeń w zakresie

technicznego wykonania aparatów ortodontycznych

dla CWPL „CePeLek” SPZOZ

nr sprawy 13/k/2022

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 07/12/2022 r. do godziny 9:00.

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

 • dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub
 • dokumenty podpisane i zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07/12/2022 r. o godz. 09.15 w siedzibie CWPL „CePeLek” SPZOZ
w Warszawie przy ul. Koszykowej 78 w Dziale Zamówień Publicznych Marketingu i Zadań Komercyjnych pok. nr 19.
  


 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm).

ogłasza

konkurs ofert na 

Udzielanie świadczeń w zakresie:

badań VNG   nr sprawy (7/K/2022)

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 22/11/2022 r. do godziny 9:00.

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

 • dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub
 • dokumenty podpisane i zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.11.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie CWPL „CePeLek” SPZOZ
w Warszawie przy ul. Koszykowej 78 w Dziale Zamówień Publicznych Marketingu i Zadań Komercyjnych pok. nr 19.
 


 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

CENTRALNA Wojskowa Przychodnia Lekarska

CePeLek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm).

ogłasza

konkurs ofert na 

Udzielanie świadczeń w zakresie

technicznego wykonania aparatów ortodontycznych

dla CWPL „CePeLek” SPZOZ

nr sprawy 6/k/2022

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 21/11/2022 r. do godziny 9:00.

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

 • dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub
 • dokumenty podpisane i zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21/11/2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie CWPL „CePeLek” SPZOZ
w Warszawie przy ul. Koszykowej 78 w Dziale Zamówień Publicznych Marketingu i Zadań Komercyjnych pok. nr 19.
 


 

Przyjdź, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail i umów się na wizytę.

© 2022 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 28.02.2022
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys