2024-04-19 14:37

 

OGŁOSZENIE

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CePeLek”  SP ZOZ UL. KOSZYKOWA 78  W WARSZAWIE OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM POWIERZCHNI W KOMPLEKSIE  nr K-1021 PRZY UL. KOSZYKOWEJ 78   W WARSZAWIE .

Przedmiotem najmu jest Powierzchnia użytkowa(wydzielona na holu IV Piętra) w Przychodni „CePeLek” przy ul. Koszykowej w Warszawie o powierzchni 10,66 m2

Czas trwania najmu: do 3 lat.

Minimalna kwota czynszu najmu za 1 m2 powierzchni: 70 złotych + podatek VAT płatny miesięcznie w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.

Waloryzacja wysokości czynszu najmu: według wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Wysokość wadium: 1350,00  PLN.

Termin i miejsce składania ofert : do 20.05.2024r. do godziny 10.30 w siedzibie Wynajmującego w kancelarii  ogólnej  w pokoju nr 8 w zamkniętej kopercie z opisem Najem  powierzchni 10,66 m2 . Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w terminie poprawnie wypełnionego formularza ofertowego oraz wpłata wadium. Oferty firm prowadzących działalność : optyk, aparaty słuchowe, sklep medyczny nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 20.05.2024r. o godzinie 11.00  w pokoju nr 6

Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Warunki przetargu  do pobrania  na stronie internetowej www.cepelek.mil.pl.

Do kontaktu z Oferentami upoważniona jest  Agnieszka Karnaczewska tel. Nr  022 4291033     w godzinach od 8.00 do 14.00.


 

OGŁOSZENIE

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CePeLek”  SP ZOZ UL. KOSZYKOWA 78  W WARSZAWIE OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM POWIERZCHNI W KOMPLEKSIE  nr K-1021 PRZY UL. KOSZYKOWEJ 78   W WARSZAWIE .

                   Przedmiotem najmu jest Pomieszczenie o powierzchni 29,70 m2 w Przychodni „CePeLek” przy ul. Koszykowej 78 w Warszawie z przeznaczeniem na działalność administracyjno-usługowo-handlową z wyłączeniem działalności ortopedycznej, optycznej, laryngologicznej (aparaty słuchowe).

Czas trwania najmu: do 5 lat.

Minimalna kwota czynszu najmu za 1 m2 powierzchni: 65 złotych + podatek VAT płatny miesięcznie w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.

Waloryzacja wysokości czynszu najmu: według wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Wysokość wadium: 3480,00  PLN.

Termin i miejsce składania ofert : do 05.02.2024r. do godziny 10.30 w siedzibie Wynajmującego w kancelarii  ogólnej  w pokoju nr 8 w zamkniętej kopercie z opisem Najem  powierzchni 29,70 m2 . Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w terminie poprawnie wypełnionego formularza ofertowego oraz wpłata wadium.

Termin otwarcia ofert: 05.02.2024r. o godzinie 11.00  w pokoju nr 6

Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Warunki przetargu  do pobrania  na stronie internetowej www.cepelek.mil.pl.

Do kontaktu z Oferentami upoważniona jest  Agnieszka Karnaczewska tel. Nr  022 4291033     w godzinach od 8.00 do 14.00. 

OGŁOSZENIE

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CePeLek”  SP ZOZ UL. KOSZYKOWA 78  W WARSZAWIE
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM POWIERZCHNI W KOMPLEKSIE 
nr K-1021 PRZY UL. KOSZYKOWEJ 78   W WARSZAWIE
.

                   Przedmiotem najmu jest Powierzchnia użytkowa (wydzielona na holu IV Piętra)
w Przychodni „CePeLek” przy ul. Koszykowej w Warszawie o powierzchni 10,66 m2

Czas trwania najmu: do 3 lat.

Minimalna kwota czynszu najmu za 1 m2 powierzchni: 70 złotych + podatek VAT płatny miesięcznie w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.

Waloryzacja wysokości czynszu najmu: według wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Wysokość wadium: 1350,00  PLN.

Termin i miejsce składania ofert : do 28.12.2023r. do godziny 10.30 w siedzibie Wynajmującego w kancelarii  ogólnej  w pokoju nr 8 w zamkniętej kopercie z opisem Najem  powierzchni 10,66 m2 .
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w terminie poprawnie wypełnionego formularza ofertowego oraz wpłata wadium.

Termin otwarcia ofert: 28.12.2023r. o godzinie 11.00  w pokoju nr 6

Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Warunki przetargu  do pobrania  na stronie internetowej www.cepelek.mil.pl.

Do kontaktu z Oferentami upoważniona jest  Agnieszka Karnaczewska tel. nr 022 4291033 w godzinach od 8.00 do 14.00.

Załączniki:


 

 

OGŁOSZENIE

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CePeLek”  SP ZOZ UL. KOSZYKOWA 78

  W WARSZAWIE OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM

POMIESZCZEŃ  W KOMPLEKSIE  nr K-193 PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 33    W WARSZAWIE .

Przedmiotem  najmu są Pomieszczenia w budynku  nr 1 , niski parter o łącznej powierzchni   394,26 m 2 z przeznaczeniem na medyczne labolatorium diagnostyczne

Czas trwania najmu: do10 lat.

Minimalna kwota czynszu najmu za 1 m2 powierzchni: 20 złotych + podatek VAT płatny miesięcznie w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.

Waloryzacja wysokości czynszu najmu: według wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Wysokość wadium: 14200,00  PLN.

Termin i miejsce składania ofert : do 15.12.2023r. do godziny 10.30 w siedzibie Wynajmującego w kancelarii  ogólnej  w pokoju nr 8 w zamkniętej kopercie z opisem Najem  pomieszczeń 394,26 m2 .

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w terminie poprawnie wypełnionego formularza ofertowego oraz wpłata wadium.

Termin otwarcia ofert: 15.12.2023r. o godzinie 11.00  w pokoju nr 6

Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Warunki przetargu  do pobrania  na stronie internetowej www.cepelek.mil.pl.

Do kontaktu z Oferentami upoważniona jest  Agnieszka Karnaczewska tel. Nr  022 4291033    w godzinach od 8.00 do 14.00. 

 

Przyjdź, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail i umów się na wizytę.

© 2024 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 04.04.2024
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys