2023-05-28 05:34

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA  NAJEM LOKALU  UŻYTKOWEGO

Z PRZEZNACZENIEM NA  PROWADZENIE APTEKI.

INFORMACJE OGÓLNE

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CePeLek” SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZAKŁAD OPIEKI  ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE  UL. KOSZYKOWA 78 OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY  NA  NAJEM  POWIERZCHNI   W PRZYCHODNI  PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 33  W WARSZAWIE.

Przedmiot najmu: 

Powierzchnia użytkowa w Przychodni „CePeLek” przy ul. Żeromskiego 33   w Warszawie  o powierzchni  119,89m2.  Szczegółowy opis przedmiotu najmu znajduje się w Warunkach  Przetargu.

Czas trwania najmu: 5 lat.

Minimalna kwota czynszu najmu za 1 m2 powierzchni pomieszczenia: 80,00 zł netto plus obowiązujący   podatek VAT.

Termin płatności czynszu: miesięcznie płatne z dołu w ciągu 30 dni od daty  wystawienia faktury.

Waloryzacja wysokości czynszu najmu: według wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Wysokość wadium: 28 000,00 zł. w pieniądzu, zgodnie z wymaganiami podanymi  w Warunkach Przetargu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który został wybrany  w procedurze przetargowej, wadium nie podlega zwrotowi..

Termin i miejsce składania ofert: do 24.01.2023 r. do godziny 1030 w siedzibie Wynajmującego w kancelarii  ogólnej  w pokoju nr 8 w zamkniętej kopercie z opisem.

Przetarg na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki

Udział w przetargu: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie ustalonego wadium  oraz posiadanie dokumentów  potwierdzających uprawnienia do  prowadzenia apteki.

Termin otwarcia ofert: 24.01.2023 r. o godzinie 11.00  w pokoju nr 6.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

Warunki przetargu  do pobrania ze strony internetowej  www.cepelek.pl lub w siedzibie Wynajmującego  w pokoju nr 13 codziennie w godzinach od 7.30 do 15.05.

Do kontaktu z Oferentami upoważniony jest  Mirosław  KARCZEWSKI tel. nr 22 4291033 w godzinach od 7.30 do 15.05.


Przyjdź, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail i umów się na wizytę.

© 2023 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 09.01.2023
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys