2023-10-03 16:32

 

OGŁOSZENIE

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CePeLek”  SP ZOZ UL. KOSZYKOWA 78 

W WARSZAWIE OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM

LOKALU UŻYTKOWEGO  W KOMPLEKSIE  nr K-1021 PRZY UL. KOSZYKOWWEJ 78    W WARSZAWIE.

Przedmiotem  najmu jest Pomieszczenie w budynku  C, I piętro  o łącznej powierzchni

                                               25,66 m 2 z przeznaczeniem na działalność administracyjno –

                                               usługowo- handlową

Czas trwania najmu: do 5 lat.

Minimalna kwota czynszu najmu za 1 m2 powierzchni: 75 złotych + podatek VAT płatny miesięcznie w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.

Waloryzacja wysokości czynszu najmu: według wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Wysokość wadium: 3470,00  PLN.

Termin i miejsce składania ofert : do 09.10.2023r. do godziny 10.30 w siedzibie Wynajmującego w kancelarii  ogólnej  w pokoju nr 8 w zamkniętej kopercie z opisem Najem pomieszczenia 25,66m2. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w terminie poprawnie wypełnionego formularza ofertowego oraz wpłata wadium.

Termin otwarcia ofert: 09.10.2023r. o godzinie 11.00  w pokoju nr 6

Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Warunki przetargu  do pobrania  na stronie internetowej www.cepelek.mil.pl.

Do kontaktu z Oferentami upoważniona jest  Agnieszka Karnaczewska tel. nr 022  4291033 w godzinach od 8.00 do 14.00.


 

 

OGŁOSZENIE

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CePeLek”  SP ZOZ UL. KOSZYKOWA 78 

W WARSZAWIE OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU

UŻYTKOWEGO  W KOMPLEKSIE  nr K-1021 PRZY UL. KOSZYKOWWEJ 78    W WARSZAWIE .

Przedmiotem najmu są Teren przychodni „CePeLek” o łącznej powierzchni 302 m z przeznaczeniem na parking oraz dyżurka 4,10 m2 .

Czas trwania najmu : do 2 lat.

Minimalna kwota czynszu najmu za 1 m 2  powierzchni terenu : 2,50 złotych + podatek VAT płatny miesięcznie w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.

Minimalna kwota czynszu najmu za 1 m2 powierzchni dyżurki : 25,00 złotych + podatek VAT płatny miesięcznie w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.                                                                                               

Waloryzacja wysokości czynszu najmu : według wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS .                               

Wysokość wadium : 2000 PLN.

Termin i miejsce składania ofert : do 06.10.2023r. do godziny 10.30 w siedzibie Wynajmującego w kancelarii  ogólnej  w pokoju nr 8 w zamkniętej kopercie z opisem Najem Parking

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie poprawnie wypełnionej oferty  oraz  wpłata wadium.                                                       

Termin otwarcia ofert: 06.10.2023r. o godzinie 11.00  w pokoju nr 6

Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Warunki przetargu  do pobrania na stronie internetowej www.cepelek.mil.pl.

Do kontaktu z Oferentami upoważniona jest  Agnieszka  Karnaczewska tel. nr 022  4291033  w godzinach od 8.00 do 14.00.

Załączniki:

OGŁOSZENIE

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CePeLek”  SP ZOZ UL. KOSZYKOWA 78 

W WARSZAWIE OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU

UŻYTKOWEGO  W KOMPLEKSIE  nr K-1021 PRZY UL. KOSZYKOWWEJ 78    W WARSZAWIE .

Przedmiotem najmu są Pomieszczenie w budynku  C, o łącznej powierzchni 36,70 m 2 z przeznaczeniem na działalność administracyjno – usługowo- handlową

Czas trwania najmu : do 5 lat.

Minimalna kwota czynszu najmu za 1 m 2  powierzchni : 120 złotych + podatek VAT płatny miesięcznie w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.                                                                                                 

Waloryzacja wysokości czynszu najmu : według wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Wysokość wadium: 7900,00 PLN.

Termin i miejsce składania ofert : do 07.08.2023r. do godziny 10.30 w siedzibie Wynajmującego w kancelarii  ogólnej  w pokoju nr 8 w zamkniętej kopercie z opisem Najem powierzchni  36,70m 2   

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie poprawnie wypełnionej oferty  oraz  wpłata wadium.                                                       

Termin otwarcia ofert: 07.08.2023r. o godzinie 11.30  w pokoju nr 6

Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Warunki przetargu  do pobrania na stronie internetowej www.cepelek.mil.pl.

Do kontaktu z Oferentami upoważniona jest  Agnieszka  Karnaczewska tel. nr 022  4291033  w godzinach od 8.00 do 14.00.

Załączniki:
OGŁOSZENIE

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CePeLek”  SP ZOZ UL. KOSZYKOWA 78 

W WARSZAWIE OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU

UŻYTKOWEGO  W KOMPLEKSIE  nr K-1021 PRZY UL. KOSZYKOWWEJ 78    W WARSZAWIE .

Przedmiotem najmu jest Pomieszczenie w budynku  C, I piętro  o łącznej powierzchni 25,66 m 2 z przeznaczeniem na działalność administracyjno – usługowo- handlową

Czas trwania najmu: do 5 lat.

Minimalna kwota czynszu najmu za 1 m2 powierzchni: 80 złotych + podatek VAT płatny miesięcznie w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.

Waloryzacja wysokości czynszu najmu: według wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Wysokość wadium: 3700,00  PLN.

Termin i miejsce składania ofert : do 07.08.2023r. do godziny 10.30 w siedzibie Wynajmującego w kancelarii  ogólnej  w pokoju nr 8 w zamkniętej kopercie z opisem    

Najem pomieszczenia 25,66m2.                                                                                                                                                                  

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w terminie poprawnie wypełnionego formularza ofertowego oraz wpłata wadium.

Termin otwarcia ofert: 07.08.2023r. o godzinie 11.00  w pokoju nr 6

Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Warunki przetargu  do pobrania w na stronie internetowej www.cepelek.mil.pl.

Do kontaktu z Oferentami upoważniona jest  Agnieszka Karnaczewska tel. nr 022  4291033     w godzinach od 8.00 do 14.00.

Załączniki:

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA  NAJEM LOKALU  UŻYTKOWEGO

Z PRZEZNACZENIEM NA  PROWADZENIE APTEKI.

INFORMACJE OGÓLNE

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CePeLek” SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZAKŁAD OPIEKI  ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE  UL. KOSZYKOWA 78 OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY  NA  NAJEM  POWIERZCHNI   W PRZYCHODNI  PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 33  W WARSZAWIE.

Przedmiot najmu: 

Powierzchnia użytkowa w Przychodni „CePeLek” przy ul. Żeromskiego 33   w Warszawie  o powierzchni  119,89m2.  Szczegółowy opis przedmiotu najmu znajduje się w Warunkach  Przetargu.

Czas trwania najmu: 5 lat.

Minimalna kwota czynszu najmu za 1 m2 powierzchni pomieszczenia: 80,00 zł netto plus obowiązujący   podatek VAT.

Termin płatności czynszu: miesięcznie płatne z dołu w ciągu 30 dni od daty  wystawienia faktury.

Waloryzacja wysokości czynszu najmu: według wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Wysokość wadium: 28 000,00 zł. w pieniądzu, zgodnie z wymaganiami podanymi  w Warunkach Przetargu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który został wybrany  w procedurze przetargowej, wadium nie podlega zwrotowi..

Termin i miejsce składania ofert: do 24.01.2023 r. do godziny 1030 w siedzibie Wynajmującego w kancelarii  ogólnej  w pokoju nr 8 w zamkniętej kopercie z opisem.

Przetarg na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki

Udział w przetargu: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie ustalonego wadium  oraz posiadanie dokumentów  potwierdzających uprawnienia do  prowadzenia apteki.

Termin otwarcia ofert: 24.01.2023 r. o godzinie 11.00  w pokoju nr 6.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

Warunki przetargu  do pobrania ze strony internetowej  www.cepelek.pl lub w siedzibie Wynajmującego  w pokoju nr 13 codziennie w godzinach od 7.30 do 15.05.

Do kontaktu z Oferentami upoważniony jest  Mirosław  KARCZEWSKI tel. nr 22 4291033 w godzinach od 7.30 do 15.05.


Przyjdź, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail i umów się na wizytę.

© 2023 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 09.01.2023
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys