2024-05-30 21:29

Posiadamy nowoczesny densytometr Explorer amerykańskiej firmy Hologic. Jest to urządzenie rentgenowskie służące do wykonywania badań diagnozujących gęstość kości w obrębie całego szkieletu. Charakteryzuje się niską dawką promieniowana, co ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo zarówno pacjentów jak i personelu.

Aparaty te charakteryzują się rozbudowanym systemem detekcji oraz jednoprzebiegowym skanerem płaszczowym. Dzięki zastosowaniu ramienia z lampą w kształcie litery C i przy obrocie 90 ° możliwe jest oprócz wykonania standardowych skanów (kręgosłupa AP, szyjki kości udowej) także dokonanie oceny kręgosłupa lędźwiowego w projekcji bocznej w ułożeniu pacjenta na wznak.

densytometr_3

Za pomocą nowoczesnego aparatu densytometrycznego możemy dokonać pomiaru gęstości kości w
określonych odcinkach ciała.

Na podstawie badania densytometrycznego określamy stopień ubytku kości i stwierdzamy stopień zagrożenia lub zaawansowania osteoporozy. Osteoporozę badamy mierząc stopień ubytku tkanki kostnej w określonych odcinkach ciała, tzw. gęstość kości.
Pomiary te wyrażają gęstość kości w g/cm2 i porównują ją do norm dla wieku i płci pacjenta. Nawet przy bardzo wczesnych etapach choroby możliwe jest stwierdzenie czy pacjent jest zagrożony.

WSKAZANIA DO DENSYTOMETRII:

- kobiety w wieku >=65 lat
- kobiety po menopauzie w wieku <65 lat z czynnikami ryzyka
- mężczyźni w wieku >=70 lat
- dorośli ze złamaniami osteoporotycznymi
- dorośli z chorobami lub stanami związanymi z małą masą kostną lub utratą masy kostnej
- dorośli przyjmujący leki powodujące utratę masy kostnej
- osoby, u których planuje się leczenie farmakologiczne w celu zmniejszenia utraty lub zapobiegania utracie masy kostnej
- osoby otrzymujące takie leczenie, w celu monitorowania jego efektów
- osoby nieotrzymujące takiego leczenia, u których stwierdzenie utraty masy kostnej spowodowałoby jego rozpoczęcie.

Osteoporoza to choroba w której kość staje się porowata, zrzeszotniała i krucha. Kości zdrowego człowieka są bardzo wytrzymałe mechanicznie i łamią się dopiero pod wpływem dużych sił, np. podczas upadku z dużej wysokości. Kości osoby chorej na osteoporozę są tak osłabione, że łamią się przy banalnym upadku w domu. Osteoporozę można nazwać "cichym złodziejem" – osoba narażona nie wie, że ta choroba "okrada" ją
z minerałów. O chorobie dowiadujemy się za późno, kiedy ubytek kości jest już bardzo duży. Niestety, dość często pierwszym sygnałem choroby jest właśnie złamanie, które jest nieodłączną cechą osteoporozy.

Osteoporoza jest chorobą społeczną występującą aż u 10% populacji, w tym u 33% kobiet po 50 roku życia.

Czynnikami ryzyka rozwoju osteoporozy są: wczesna menopauza (przed 45 r.ż.), wiek, występowanie osteoporozy w rodzinie (złamania u matki), niska podaż wapnia w diecie, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu i kawy.

Osteoporozy wtórne, stanowią ok. 5% wszystkich postaci osteoporozy. Powstają w efekcie zaburzeń hormonalnych (nadczynność przytarczyc, nadczynność kory nadnerczy), skutkiem przyjmowania leków (glikokortykosteroidy, leki immunosupresyjne, przeciw padaczkowe) i zespołów upośledzonego wchłaniania.

Jeśli znajdujesz się w grupie zagrożonej występowaniem osteoporozy zgłoś się do lekarza i na badanie densytometryczne.

Na podstawie badania lekarskiego, densytometrycznego i badań analitycznych lekarz może wykluczyć lub stwierdzić osteoporozę. Może nawet określić, jakie jest ryzyko złamania kości. Sytuacja taka wymaga wdrożenie leczenia. Współczesna medycyna dysponuje bardzo dobrymi, skutecznymi lekami. Jednak warunkiem powodzenia jest wczesne wykrycie zmian chorobowych w kościach.

Pacjenci mają możliwość wykonać badanie pomiaru gęstości kości w Pracowni Densytometrii bezpłatnie
na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub odpłatnie.

Gabinet 211, II piętro, pion B, tel. 22 42-91-168.

Zapraszamy!

Przyjdź, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail i umów się na wizytę.

© 2024 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 04.04.2024
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys