2022-05-23 12:29
mgr Natalia Borowa - Rutkowska
logopeda

Godziny przyjęć:

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

gabinet 613, tel. 22 42-91-281

10.00 - 16.15

07.30 - 14.45

07.30 - 14.45

07.30- 14.45

mgr Maria Żaboklicka
logopeda

Godziny przyjęć:

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piatek

 

08.00 - 15.15

08.00 - 15.15

12.30- 19.30

08.00 - 15.15

08.00 - 15.15

gabinet 633, tel. 22 42-91-188  

Zakres działalności poradni:

Diagnoza i terapia osób z afazją i dyzartrią (zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym, powstałe w wyniku udarów mózgu, guzów mózgu i urazów czaszkowo-mózgowych)
Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami mowy towarzyszącymi chorobom neurodegeneracyjnym
(m.in. choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane)

Diagnoza i terapia osób w wieku senioralnym z zaburzeniami mowy typowymi dla chorób demencyjnych
(m.in. choroba Alzheimera)

Terapia osób z zaburzeniami mowy pochodzenia psychogennego
(nerwice mowy, afonia i dysfonia, schizofazja, logofobia)

Terapia osób z zaburzeniami połykania (dysfagia)

Diagnoza i terapia wad wymowy

Doskonalenie sprawności mówienia (ćwiczenia dykcji i prozodii wypowiedzi, usprawnianie funkcji narządów artykulacyjnych)

Rehabilitacja głosu i mowy po przebytych schorzeniach i zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy ustnej, gardła
i krtani

Rehabilitacja zaburzeń głosu i mowy wynikających z nieprawidłowych nawyków oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych (długotrwała chrypka, osłabienie głosu, płytki oddech, szczękościsk, bruksizm)

Rehabilitacja wspomagająca leczenie zawodowych schorzeń głosu u nauczycieli, śpiewaków, aktorów, spikerów
i innych osób pracujących głosem

Konsultacje w zakresie emisji i higieny głosu (profilaktyka, nauka prawidłowego toru oddechowego)

Poradnia prowadzi również diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i młodzieży => więcej informacji

Przyjdź lub zadzwoń do nas i umów się na wizytę.
© 2022 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 28.02.2022
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys