2024-07-25 04:36

  -----------------------------------------------------------------------

17/ZO/2024 - Konserwacja i naprawy sprzętu stomatologicznego w CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie

  -----------------------------------------------------------------------

15/ZO/2024 - Sukcesywne dostawy worków foliowych na odpady

  -----------------------------------------------------------------------

16/ZO/2024 - Zakup urządzeń medycznych w podziale na 2 części: (część 1 videodermatoskopy, cześć 2 mikrosilnik)

  -----------------------------------------------------------------------

14/ZO/2024 - Zakup materiałów promocyjnych z okazji 80-lecia Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SPZOZ

   -----------------------------------------------------------------------

12/ZO/2024 - Zakup materiałów promocyjnych z okazji 80-lecia Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SPZOZ

   -----------------------------------------------------------------------

13/ZO/2024 - Przegląd i konserwacja urządzeń PPOŻ w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SPZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78 i ul. Żeromskiego 33

   -----------------------------------------------------------------------

11/ZO/2024 - Przegląd i konserwacja urządzeń PPOŻ w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SPZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78 i ul. Żeromskiego 33

  -----------------------------------------------------------------------

10/ZO/2024 - Dostawy materiałów do periodontologii w celu zamieszczenia na naszej stronie internetowej

 -----------------------------------------------------------------------

08/ZO/2024 - Dostawy fartuchów ochronnych do badań rtg dla CWPL „CePeLek” SP ZOZ

 -----------------------------------------------------------------------

09/ZO/2024 - Dostawę butów roboczych dla pracowników Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ

  -----------------------------------------------------------------------

07/ZO/2024 - Dostawy tonerów oraz tuszy wraz z usługą kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez CWPL „CePeLek” SP ZOZ

  -----------------------------------------------------------------------

06/ZO/2024 - Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w systemie VRF objętych gwarancją i rękojmią, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych Split oraz konserwacja urządzeń wentylacji mechanicznej w Przychodni CEPELEK przy ulicy Koszykowej 78 i Żeromskiego 33 w Warszawie

  -----------------------------------------------------------------------

05/ZO/2024 - wykonanie i montaż tablic reklamowych na budynku CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie

-----------------------------------------------------------------------

 

 -----------------------------------------------------------------------

04/ZO/2024 - zapytanie ofertowe na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej inwestycji polegającej na remoncie i adaptacji na gabinety rehabilitacji pomieszczeń użytkowych usytuowanych na drugim piętrze budynku placówki CWPL „CePeLek” SPZOZ zlokalizowanej przy w Warszawie ul. Żeromskiego 33

---------------------------------------------------------------------

 

 ----------------------------------------------------------------------- 

03/ZO/2024 - zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu sportowego

 -----------------------------------------------------------------------

 

 -----------------------------------------------------------------------

02/ZO/2024 - zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy szczepionki przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu

  -----------------------------------------------------------------------

 

 -----------------------------------------------------------------------

01/ZO/2024 - zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy szczepionki przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu

  -----------------------------------------------------------------------

 

 -----------------------------------------------------------------------

26/ZO/2023 - zapytanie ofertowe na usługę dostępu do informatycznej platformy zakupowej wspomagającej obsługę zamówień publicznych w formie elektronicznej z załączonymi plikami

  -----------------------------------------------------------------------

 

 -----------------------------------------------------------------------

27/ZO/2023 - 27/ZO/2023 - zapytanie ofertowe na sukcesywne wykonanie i dostawę druków medycznych oraz recept dla Przychodni przy ul. Koszykowej 78

  -----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Przyjdź, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail i umów się na wizytę.

© 2024 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 14.06.2024
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys