2024-06-15 02:11

Ogłoszenie o zamówieniu

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78

zaprasza do złożenia oferty cenowej na

Przegląd i konserwacja urządzeń PPOŻ w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SPZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78
i ul. Żeromskiego 33

Nr sprawy: 13/ZO/2024.

Zamówienie jest realizowane na podstawie art.2 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 05.06.2024r. do godziny 08:00

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium: cena 100%;

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

 • dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub
 • dokumenty podpisane i zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 1. Załączniki:

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78

zaprasza do złożenia oferty cenowej na

Zakup materiałów promocyjnych z okazji 80-lecia Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SPZOZ w Warszawie

Nr sprawy: 12/ZO/2024.

Zamówienie jest realizowane na podstawie art.2 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 18.06.2024r. do godziny 08:15

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium: cena 100%;

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

 • dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub
 • dokumenty podpisane i zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 1. Załączniki:  

  Treść zapylania ofertowego

  Załącznik nr 1 – formularz ofertowy asortymentowo-cenowy;

  Załącznik nr 1A – opis przedmiotu zamówienia z załącznikami 1 i 2;

  Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

  Załącznik nr 3 – oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

  Załącznik nr 4 – projekt umowy.


 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78

zaprasza do złożenia oferty cenowej na

Przegląd i konserwacja urządzeń PPOŻ w Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SPZOZ w Warszawie przy ul. Koszykowej 78
i ul. Żeromskiego 33

Nr sprawy: 11/ZO/2024.

Zamówienie jest realizowane na podstawie art.2 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 27.05.2024r. do godziny 08:00

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium: cena 100%;

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

 • dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub
 • dokumenty podpisane i zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki: 

Ogłoszenie o zamówieniu

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78

zaprasza do złożenia oferty cenowej na

Sukcesywne dostawy materiałów stosowanych w periodontologii dla CWPL „CePeLek” SP ZOZ

Nr sprawy: 10/ZO/2024.

Zamówienie jest realizowane na podstawie art.2 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 17.05.2024r. do godziny 08:00

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium: cena 100%;

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

 •      dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub
 •      dokumenty podpisane i zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:


Ogłoszenie o zamówieniu

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78

zaprasza do złożenia oferty cenowej na

Dostawy fartuchów ochronnych do badań rtg dla CWPL „CePeLek” SP ZOZ

Nr sprawy: 08/ZO/2024.

Zamówienie jest realizowane na podstawie art.2 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 10.05.2024r. do godziny 08:00

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium:

 • Cena 60%;
 • Termin realizacji zamówienia 40%.

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

 • dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub
 • dokumenty podpisane i zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78

zaprasza do złożenia oferty cenowej na

„Dostawę butów roboczych dla pracowników Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ”

Nr sprawy: 09/ZO/2024

Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 09.05.2024 r. do godziny 8:00

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium 100% ceny.

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

 • dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub
 • dokumenty podpisane i zeskanowane lub podpisane elektronicznie przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:


Ogłoszenie o zamówieniu

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78

zaprasza do złożenia oferty cenowej na

Dostawy tonerów oraz tuszy wraz z usługą kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez CWPL „CePeLek” SP ZOZ

Nr sprawy: 07/ZO/2024.

Zamówienie jest realizowane na podstawie art.2 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 19.04.2024r. do godziny 08:00

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium:

 • Cena 60%,
 • Czas dostawy tonerów i tuszy 10%
 • Czas naprawy urządzenia 30%

 Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

 • dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub
 • dokumenty podpisane i zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ogłoszenie o zamówieniu

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78

zaprasza do złożenia oferty cenowej pn.:

„Konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w systemie VRF objętych gwarancją i rękojmią,  konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych Split oraz konserwacja urządzeń wentylacji mechanicznej w Przychodni  CEPELEK  przy  ulicy  Koszykowej 78 i  Żeromskiego 33  w  Warszawie”

Nr sprawy: 06/ZO/2024

Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 17/04/2024 do godziny 8:00

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium 100% ceny.

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

1)  dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub

2)  dokumenty podpisane i zeskanowane lub podpisane elektronicznie przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78

zaprasza do złożenia oferty cenowej na

„Wykonanie i montaż tablic reklamowych na budynku CWPL „CePeLek” SPZOZ w Warszawie”

Nr sprawy: 5/ZO/2024.

Zamówienie jest realizowane na podstawie art.2 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 170 ze zm.)

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 27.03.2024r. do godziny 08:00

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium 100% ceny.

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

 •      dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub
 •      dokumenty podpisane i zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

W załączeniu zdjęcia poglądowe miejsc, w których mają się znajdować tablice.


Ogłoszenie o zamówieniu

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78

zaprasza do złożenia oferty cenowej na

„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej inwestycji polegającej na remoncie i adaptacji na gabinety rehabilitacji pomieszczeń użytkowych usytuowanych na drugim piętrze budynku placówki CWPL „CePeLek” SPZOZ zlokalizowanej przy w Warszawie ul. Żeromskiego 33”

Nr sprawy: 04/ZO/2024

Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 21.03.2024 r. do godziny 8:00

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium 100% ceny.

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

 •      dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub
 •      dokumenty podpisane i zeskanowane lub podpisane elektronicznie przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78

zaprasza do złożenia oferty cenowej na

DOSTAWĘ SPRZĘTU SPORTOWEGO

Nr sprawy: 03/ZO/2024

Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 05.03.2024 r. do godziny 8:00

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium 100% ceny.

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

 • dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub
 • dokumenty podpisane i zeskanowane lub podpisane elektronicznie przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CePeLek”
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78

 

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na

 

SUKCESYWNE DOSTAWY SZCZEPIONKI PRZECIWKO WIRUSOWI KLESZCZOWEGO ZAPALENIA MÓZGU

Nr sprawy: 01/ZO/2024

 

Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 15.02.2024 r. do godziny 14:00

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium 100% ceny.

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

 • dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub
 • dokumenty podpisane i zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Ogłoszenie o zamówieniu

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na

SUKCESYWNE DOSTAWY SZCZEPIONKI PRZECIWKO WIRUSOWI KLESZCZOWEGO ZAPALENIA MÓZGU

Nr sprawy: 02/ZO/2024

Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 16.02.2024 r. do godziny 12:00

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium 100% ceny.

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

 • dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub
 • dokumenty podpisane i zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:
 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CePeLek” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78

zaprasza do złożenia oferty cenowej na

sukcesywne wykonanie i dostawę druków medycznych oraz recept dla Przychodni przy ul. Koszykowej 78. Nr sprawy: 27/ZO/2023

Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i są dostawy druków medycznych oraz recept dla Przychodni przy ul. Koszykowej 78. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi drukowania druków medycznych i recept z materiału własnego z transportem, w ilości i cenie określonej w załączniku nr 1 i 1a (formularzu asortymentowo cenowym)

Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy przez okres 24 miesięcy lub do wyczerpania wartości umowy.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 29/09/2023r. do godziny 08:00

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium 100% ceny.

Ofertę można złożyć w formie pisemnej:

(wypełnione i podpisane załączniki nr: 1, 1a, 2, 3)

1)     dokumenty podpisane w kancelarii przy ul. Koszykowej 78, lub

2)     dokumenty podpisane i zeskanowane przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:

 

 

 

 

Przyjdź, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail i umów się na wizytę.

© 2024 CePeLek, strona aktualizowana w dniu: 14.06.2024
osoba odpowiedzialna pod względem merytorycznym mgr Agnieszka Nowakowska
osoba odpowiedzialna pod względem informatycznym Piotr Kłys